Η εταιρία

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία μας διαθέτοντας ένα εξαιρετικά έμπειρο τεχνικό δυναμικό καθώς και στεγασμένους ιδιόκτητους χώρους πλήρως εξοπλισμένους με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, είναι σε θέση να προβαίνει σε επισκευές και ανακατασκευές σε μεταχειρισμένο εξοπλισμό πελατών της. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες να καλύψουν άμεσες παραγωγικές τους ανάγκες με χαμηλότερο budget και με την ασφάλεια που τους παρέχει η εγγύηση καλής λειτουργίας.

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1985. Το 1992 μεταφέρθηκε στις καινούριες, ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της 2.500 τ.μ.

Αντικείμενο της, είναι η κατασκευή υψηλής τεχνολογίας μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων ενώ παράλληλα, δραστηριοποιείται στον τομέα των ανοξείδωτων κατασκευών και παρέχει παντός τύπου μηχανουργικές – μηχανολογικές εργασίες.