ΖΥΜΩΤΗΡΑΣ ZH1 ΣΚΛΗΡΗΣ ΖΥΜΗΣ

Ο ζημωτήρας ZH 1 χρησιμοποιείται σε σκληρές ζύμες στις ...