Κατάλογος - κυλινδράρισμα ανοξείδωτης δεξαμενής

Περιγραφή

Διαθέτουμε κυλίνδρους και κουρμπαδόρους σε διάφορα μεγέθη:
Κύλινδροι διαστάσεων 3050Χ250mm , 2050X130mm, 1000X40MM
Κουρμπαδόρο για κάθε κατεργασία (λάμες, σωλήνες, κοιλοδοκοί, ταφ κτλ)