Κατάλογος - στραντζαριστό τεμάχιο

Περιγραφή

Διαθέτουμε στράντζες NC μήκους 3 με ικανότητα 130tn και 4 μέτρα με ικανότητα 160tn αντίστοιχα.